O firmie -

O firmie

Jakość i środowisko naturalne

Zintegrowany System Zarządzania

Germaine de Capuccini jest pierwszą hiszpańską firmą kosmetyczną, która wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania. System ten zapewnia przestrzeganie wszystkich europejskich standardów kontroli jakości, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a także zachowania równowagi pomiędzy pracą i życiem rodzinnym.

Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania (4G1) zawiera:

ISO 9001 System Zarządzania Jakością, który gwarantuje jakość procesu produkcyjnego Germaine de Capuccini.

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego, który potwierdza zarządzanie produkcją w sposób przyjazny środowisku naturalnemu.

Dokument mówiący o zapobieganiu ryzyku w miejscu pracy oraz o zachowaniu równowagi pomiędzy wykonywaną pracą oraz życiem rodzinnym, który potwierdza, że Germaine de Capuccini przestrzega standardów dotyczących ochrony zdrowia i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim pracownikom firmy oraz dba o utrzymanie pozytywnych relacji rodzinnych przez pracowników.

ISO 22716 System Zarządzania Produkcją, który potwierdza, że Germaine de Capuccini stosuje Dobrą Praktykę Produkcyjną Kosmetyków.

Powyższe certyfikaty świadczą o profesjonalnym podejściu i trosce Germaine de Capuccini o klientów, pracowników i środowisko naturalne.

Zarządzanie ekologiczne

W 2007 roku Germaine de Capuccini otrzymała Certyfikat CO2 zero (EC-2007/A001), który potwierdza, że firma przestrzega zasad oraz kryteriów dotyczących emisji dwutlenku węgla ustalonych m.in. w Dyrektywie 2003/87/CE. Jest pierwszą firmą w branży profesjonalnej kosmetyki pielęgnacyjnej zaangażowaną aktywnie w proces redukcji CO2.

Germaine de Capuccini stworzyła plan redukcji ilości odpadów. Opakowania są ciągle modyfikowane, aby ograniczyć ich skład i ciężar oraz ułatwić odzysk surowców wtórnych.

System selekcjonowania i usuwania wszystkich rodzajów odpadów, od opakowań po surowcach, po opakowania po produktach, zapobiega zanieczyszczaniu środowiska. Odpady te są odbierane przez autoryzowane firmy i przewożone do miejsca, w którym podlegają utylizacji.© Copyright Slandi Sp. z o. o. 2018